JoChi VoetreflexPlus- & Shiatsutherapeut

"In Balans door Innerlijke Kracht"

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit JoChi VoetreflexPlus- & Shiatsutherapeut (hierna te noemen JoChi) aansprakelijkheid uit voor onjuistheid of onvolledigheid van de informatie en voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek aan deze website.

JoChi mag de webpagina naar eigen inzichten op ieder door JoChi’s gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande waarschuwing. JoChi is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Indien iemand bezwaar maakt tegen een foto die op deze website is geplaatst en waarop hij/zij ongewenst is afgebeeld zal JoChi de bewuste foto verwijderen.

JoChi wijst iedere aansprakelijkheid af voor websites waarnaar op deze website verwezen wordt. Indien een eigenaar van een website bezwaar maakt tegen een in deze website opgenomen link naar zijn website zal JoChi de bewuste link verwijderen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Doorklikken op deze pagina houdt aanvaarding van deze disclaimer in.