Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit JoChi VoetreflexPlus Therapie & Do-In Yoga (hierna te noemen JoChi) aansprakelijkheid uit voor onjuistheid of onvolledigheid van de informatie en voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek aan deze website.

JoChi mag de webpagina naar eigen inzichten op ieder door JoChi’s gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande waarschuwing. JoChi is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Indien iemand bezwaar maakt tegen een foto die op deze website is geplaatst en waarop hij/zij ongewenst is afgebeeld zal JoChi de bewuste foto verwijderen.

JoChi wijst iedere aansprakelijkheid af voor websites waarnaar op deze website verwezen wordt. Indien een eigenaar van een website bezwaar maakt tegen een in deze website opgenomen link naar zijn website zal JoChi de bewuste link verwijderen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Doorklikken op deze pagina houdt aanvaarding van deze disclaimer in.

 

Privacyverklaring

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de verwerking van persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk
JoChi VoetreflexPlus Therapie & Do-In Yoga (hierna te noemen JoChi) verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

* Voor- en achternaam

* Adresgegevens

* Geboortedatum

* Geslacht

* Telefoonnummer

* E-mailadres

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

JoChi verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Dit zijn gegevens die tijdens de behandeling naar voren komen en waar ik een notitie van maak in uw persoonlijke file.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom we gegevens nodig hebben
JoChi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* U te kunnen bellen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

* U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

* Het afhandelen van eventuele betaling

* Verzenden van mijn nieuwsbrief

 

Hoe lang we gegevens bewaren
JoChi zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn: 7 jaar.

 

Delen met anderen

JoChi deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JoChi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jochi.nl. JoChi zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

JoChi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jochi.nl, om te trachten de klacht in overleg met JoChi op te lossen.

Komt u er niet uit met JoChi dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de natiolale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link;

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met JoChi, kunt u mij als volgt bereiken:

 

Naam:                                          JoChi VoetreflexPlus Therapie & Do-In Yoga

Straatnaam en nummer:          Aquamarijn 16

Postcode en Plaats:                    1703 AH Heerhugowaard

Telefoonnummer:                       06 – 44 08 36 12

E-mailadres:                                 info@jochi.nl

Inschrijvingsnummer KvK:         52979059

BTW nummer:                              NL002070577B35